15 Σεπ 2021

ENHMEΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από τις εκλογές  της 13/9/2021 υπάρχει μεγάλη δυσκολία συγκρότησης συμβουλίου, καθώς υπήρξαν αντικρουόμενες απόψεις για την ύπαρξη και τον ρόλο του ιστορικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου (νομίμου καθόλα σωματείου). Αποτέλεσμα αυτού, ήταν από τους 7 ελεγχθέντες να υπάρξουν αποχωρήσεις.

Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει δυσκολία για το μείζον θέμα της μεταφοράς.

Είναι αντιληπτό ότι πρέπει να βρεθεί γρήγορα λύση, ώστε παιδιά και γονείς να μην ταλαιπωρούνται άλλο. Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται  συγκατάθεση των γονέων και ενίσχυση των αποφάσεων για τις μετέπειτα ενέργειες

Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 19/9/2021 στις 12:00, καλούμε τους γονείς να έρθουν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο που διενεργήθηκαν οι εκλογές. (ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΝΙΤΣΑ)

Σημαντική η συμμετοχή όλων  για τις αποφάσεις  και ιδιαιτέρως της Μεταφοράς.

Σε αντίθετη περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν οι γονείς,  δεν μπορεί να υπάρξει δραστηριότητα ότι και αν σημαίνει αυτό.