Μεταφορά

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
 ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Τη  μεταφορά των μαθητών  οργανώνει και συντονίζει
 ο Σύλλογος Γονέων του Προτύπου Σχολείου Αναβρύτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ.

Γίνεται  εκμίσθωση λεωφορείων με σύμβαση.
Τα λεωφορεία  επιλέγονται  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία για την μεταφορά και την ασφάλεια των μαθητών.

Κύριος στόχος μας είναι:  
   
Οι μαθητές να μεταφέρονται με ασφάλεια και στον σωστό χρόνο. IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 0201714590006459040030225