Σύλλογος

Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 2018 - 2019   και   2019- 2020


Πρόεδρος :                Ελένη Σωτηροπούλου - Κωνσταντίνου            
Αντιπρόεδρος :         Γιώργος Κουνάνης                                             
Γραμματέας :           Αθανασία Κωστάκου                                         
Ταμίας :                    Νατάσα Παπαλοπούλου - Φωτιάδου
Μέλη:                       Ιωάννα Τσαμαλή – Κοτσικοπούλου
                                  Ιωάννης Ζαφειρόπουλος
                                  Ιωάννης Βαρβαρήγος

Αναπληρωματικά Μέλη :     Βασίλης Μπουλουγούρης


Εξελεγκτική Επιτροπή :        Γιώργος Αθηναίος
                                                  Μαρία Τράκα – Κούρτη
                                                  Κωνσταντίνα Νικολάου – Κοντού